PP Projekt

Projektowanie instalacji sanitarnych


  • projektowanie sieci i przyłączy
  • projektowanie obiektów
  • nadzór inwestorski
  • kierowanie robotami sanitarnymi
  • doradztwo techniczne
  • kosztorysowanie
  • świadectwa charakterystyki energetycznej
  • audyt energetyczny
  • specyfikacje techniczne

Projektowanie instalacji

wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacji mechanicznych i klimatyzacji, centralnego ogrzewania


Projektowanie sieci i przyłączy

wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych


Projektowanie obiektów

kotłowni gazowych oraz olejowych i węglowych, węzłów cieplnych, przepompowni ścieków, oczyszczalni ścieków


Dodatkowe usługi

sprawowanie nadzoru inwestorskiego, kierowanie robotami sanitarnymi, doradztwo techniczne

wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej, audytów energetycznych, kosztorysów oraz specyfikacji technicznych